Certyfikaty Szkoły

Wyróżnienie to szkoła otrzymała w 2015 r. Osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych, ciekawa baza oraz zapewnienie młodzieży bezpieczeństwa w szkole. Istotną kwestią jest fakt, że podstawowym kryterium było uzyskanie przez szkołę wysokiego wskaźnika Egzaminacyjnej Wartości Dodanej.

W roku 2013 szkoła zdobyła certyfikat „Dobra Szkoła” za aktywny udział w czytelnictwie Młodego Technika, uczniów przejawiających ponadprogramowe zainteresowania naukami ścisłymi i techniką.

W roku 2004 nasza szkoła zdobyła tytuł „Super szkoła”. Pozytywną ocenę wystawili jej uczniowie. Wypowiadając się za pomocą ankiet wystawili jej bardzo dobrą opinię. Tytuł przyznawany jest przez Super Express. Konkurs odbył się pod patronatem Marka Borowskiego marszałka Sejmu RP.

Kolejnym osiągnięciem szkoły jest zdobycie w 2004r. tytułu „Szkoła z klasą”. Organizatorami akcji była Agora S.A., wydawca Gazety Wyborczej i portalu Gazeta.pl oraz Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Oto nasz certyfikat „Szkoła z klasą”.

Zdobycie przez szkołę certyfikatu Europejska Szkoła było wyróżnieniem potwierdzającym bardzo dobrą pracę szkoły. Mobilizuje społeczność szkolną do dalszej aktywności na płaszczyźnie wychowania i kształcenia

W 2005r. Szkoła przystąpiła do Programu „Otwarta szkoła”. Ideą tego programu jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym i na wyrównywaniu szans w dostępie do najnowszych technologii przez koordynację różnorodnych programów edukacyjnych.

Szkoła Otwarta na Unię Europejską 2004 r.

Szkoła Otwarta na Unię Europejską 2005 r.