Opieka zdrowotna

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19 roku życia na poniższych zasadach:

 1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania p. Ewa Cicha
 2. Gabinet pielęgniarki mieści się w budynku szkolnym – budynek B (willowy) na I piętrze
 3. Pielęgniarka pracuje w godzinach:
  wtorek 8:00 – 15:30
  środa 8:00 – 15:30
  czwartek 8:00 – 15:30
 4. Świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia i profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia realizowane będą w dentobusie, przez firmę Corten Medic Tomasz Sikora z siedzibą w Warszawie.
  Termin wizyty dentobusa ustalony będzie przez Dyrektora szkoły i wykonawcę usługi.
 5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką stomatologiczną proszę o złożenie „sprzeciwu” od świadczenia usług stomatologicznych.
 6. Wzór „sprzeciwu” na świadczenie stomatologiczne