Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego podpisała umowę na realizację projektu pn.: „Szkolny Punkt Informacji Turystycznej kluczem do rozwoju turystyki targowo-kongresowej i prozdrowotnej” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie Czytaj więcej

Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy

Rekrutacja Opis projektu Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich rozpoczyna realizację projektu pn. „Europejski staż zawodowy gwarantem sukcesu na rynku pracy ”. Projekt realizowany jest przy wsparciu programu Unii Europejskiej ERASMUS+ w okresie 01.09.2019 – 30.06.2021. Projekt jest skierowany do 40 uczniów szkoły kształcących się Czytaj więcej