Edukacja zawodowa w praktyce

We wrześniu 2013 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Edukacja zawodowa w praktyce”. Projekt odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Celem projektu jest rozwój Czytaj więcej