Świętokrzyscy hotelarze dla rynku pracy – kontynuacja.

Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego rozpoczęła w listopadzie 2017 r. realizację projektu pn.: ŚWIĘTOKRZYSCY HOTELARZE DLA RYNKU PRACY – KONTYNUACJA dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz Czytaj więcej