Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich
Pani mgr Beata Fidor

Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich
Pani mgr Anna Konieczna-Milcarz