Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro

Podsumowanie stażu W dniu 06.03.2018r. w ZSP Nr 3 odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu „Zagraniczny staż perspektywą na lepsze jutro”, w czasie której młodzież przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej miejsca staży/praktyk w Niemczech, opowiedziała o zdobytych umiejętnościach, nawiązanych znajomościach oraz zaprezentowała zdjęcia z wycieczek w czasie pobytu w Niemczech. Uczniowie zwrócili uwagę Czytaj więcej

Staż – dobry start

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”, realizowanym na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0062/16 w okresie Czytaj więcej