Technik Kluczowych Kompetencji

Projekt „Technik Kluczowych Kompetencji” dotyczy zorganizowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie Czytaj więcej

Rozpatrzenie ofert

Poniżej znajdują się protokoły w sprawie dokonania wyboru na stanowisko: w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr3 w Końskich do projektu „Technik Kluczowych Kompetencji”.