Technik Kluczowych Kompetencji

Projekt „Technik Kluczowych Kompetencji” dotyczy zorganizowania zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Końskich ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Dokładne informacje na temat realizacji projektu na poniższych podstronach:

  1. Rekrutacja kadry:
  2. Rekrutacja uczniów:
  3. Realizacja projektu: