Rekrutacja do ZSP nr 3 na rok szkolny 2024/2025


  1. Od 13 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. do godz. 15.00 – kandydaci składają wniosek
  2. Od 21 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.
  3. 18 lipca 2024 r. – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w  Końskich
  4. Od 18 lipca do 24 lipca 2024 r. godz. 15.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydata w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich poprzez doręczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty jeśli nie zostały złożone wcześniej.
  5. 25 lipca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Końskich.