Edukacja zawodowa w praktyce

We wrześniu 2013 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Edukacja zawodowa w praktyce”. Projekt odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych uczniów oraz przygotowanie ich do wymogów regionalnego rynku pracy.

W projekcie biorą udział uczniowie klas 1 TIT, 2 TIT oraz 3 TIT wraz z opiekunami: panią profesor Grażyną Zbroją, panem profesorem Jarosławem Ciszkiem, panem profesorem Krzysztofem Orlińskim, panem profesorem Karolem Piwowarczykiem. Uczniowie uczestniczą w warsztatach z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, szkoleniach i zajęciach dotyczących realizacji zadań zawodowych, obsługi tablicy interaktywnej oraz korzystania z platformy e-learningowej. Uczniowie zrealizują również zadanie polegające na wykonaniu projektu z wybranej tematyki dotyczącej swojego zawodu (technik-informatyk i technik-teleinformatyk). Po zakończeniu wszystkie prace zostaną zaprezentowane publicznie.Partnerzy projektu:

       


Aktualności

Od listopada w sali numer 18 znajduje się tablica interaktywna, której zakup został sfinansowany ze środków przekazanych przez organizatorów projektu. Czytaj więcej …

Nauczyciele-opiekunowie projektu brali udział w warsztatach edukacyjnych „ABC projektu edukacyjnego w szkole zawodowej z wykorzystaniem platformy e-learningowej”.

W dniach 14-15 stycznia oraz 15-16 stycznia dwie grupy uczniów wzięły udział w dwudniowych warsztatach z doradztwa edukacyjno-zawodowego w Centrum Edukacyjnym ŚCDN w Milanowskiej Wólce. Czytaj więcej …

14 uczniów naszej szkoły odbyło w lutym 2014 roku praktyki zawodowe u partnerów projektu. Podczas wakacji 5 uczniów również odbędzie praktyki, a jedna osoba – płatny staż.

Po feriach zimowych rozpoczęła się realizacja zadań zawodowych. Uczniowie podzieleni na grupy pracowali nad zadaniami polegającymi na wykonaniu projektu z wybranej tematyki z zakresu swojego zawodu. Prace zakończyły się w końcu kwietnia.

Uroczyste zakończenie szkolnego projektu „Edukacja zawodowa w praktyce” w naszej szkole odbyło się 11 maja 2014 roku. Czytaj więcej …