Pielgrzymka maturzystów

W dniu 18.10.2023 odbyła się pielgrzymka autokarowa maturzystów do Częstochowy.

W pielgrzymce brały udział klasy: V Er, V TGH, V TI wraz z wychowawcami: panią Ewą Urbańską- Figlarz, panią Jolantą Bukowską oraz panią Barbarą Więcław.

Pielgrzymka została zorganizowana przez panią Jolantę Durlik oraz księdza Zbigniewa Hendla.