Dzień Komisji Edukacji Narodowej 2023

Serdecznie gratulujemy
NAGRODA KURATORA OŚWIATY:
Beata Fidor

NAGRODY STAROSTY:
Anna Konieczna- Milcarz
Halina Kowalczyk
Anna Sorn-Wodecka

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ:
Anna Sorn – Wodecka SREBRNY MEDAL ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ

MEDALE KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ:
Ewelina Ciszek
Anna Konieczna