Wyjazd studyjny w Góry Świętokrzyskie

Członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie wykazujący się dużą aktywnością i inicjatywą wśród społeczności uczniowskiej Ekonomika wzięli udział w dwudniowym wyjeździe studyjnym w Góry Świętokrzyskie. Przy pięknej słonecznej pogodzie wspięli się na Święty Krzyż, podziwiali gołoborza, a następnie przeszli pasmo Łysogórskie przez szczyt Agata, Łysicę aż do Świętej Katarzyny. Podczas odpoczynku przy ognisku nastąpiła integracja uczestników, wymiana poglądów i pomysłów, omówienie nowych inicjatyw młodzieżowych z opiekunami. Był to fajnie i aktywnie spędzony czas, a dobry humor i przyjazna atmosfera przyniesie z pewnością efekty w postaci nowych ciekawych przedsięwzięć młodzieżowych w naszej szkole. Nad przebiegiem wyjazdu czuwały panie Anna Sorn-Wodecka i Iwona Krzaczyńska. Wyjazd zorganizowano z dotacji z rządowego programu NIW-CRSO i sfinansowano ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #funduszmlodziezowy @Komitet do spraw Pożytku Publicznego.