Uroczystości nadania Technikum nr 3 w Końskich imienia Władysława Grabskiego

W uroczystości uczestniczył Samorząd Uczniowski, który zorganizował konferencję ” WŁADYSŁAW GRABSKI JAKO PATRON SPOŁECZNOŚCI MŁODZIEŻOWEJ EKONOMIKA” współfinansowaną z dotacji rządowego programu NIW-CRSO ze środków @narodowyinstytutwolnosci w ramach #funduszmlodziezowy @Komitet do spraw Pożytku Publicznego